Category PHẬT GIÁO: Ý Nghĩa Tháp Chùa

Ý NGHĨA THÁP CHÙA (1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).  Ý NGHĨA CỦA THÁP CHÙA.  (phần 1) Nguyễn Xuân Quang   Ta đã biết Vũ Trụ giáo là một thứ tín ngưỡng lâu đời nhất của loài người kế tiếp theo sau sự tôn thờ sinh thực khí. Vũ Trụ giáo còn để lại […]