Category PHẬT GIÁO: Ý Nghĩa Tháp Chùa

Ý NGHĨA CỦA THÁP CHÙA (1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).  Ý NGHĨA CỦA THÁP CHÙA.  (phần 1) Nguyễn Xuân Quang   Phật giáo được coi là một triết thuyết nhiều hơn là một tôn giáo đích thị. Phật chỉ là một triết gia đi tu và giác ngộ. Triết thuyết Phật giáo bị ảnh […]