Category 89, Hình T.B. Tháng 9-2016 TĐ Trống Biểu HVMT

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 9-2016: VÀI HÌNH ẢNH BUỔI THUYẾT TRÌNH ‘TRỐNG ĐỒNG LÀ TRỐNG BIỂU CỦA HÙNG VƯƠNG, VUA MẶT TRỜI’ TRONG NGÀY VĂN HÓA 14-8- 20176.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 9-2016. (*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). VÀI HÌNH ẢNH BUỔI THUYẾT TRÌNH ‘TRỐNG ĐỒNG LÀ TRỐNG BIỂU CỦA HÙNG VƯƠNG, VUA MẶT TRỜI’ TRONG NGÀY VĂN HÓA 14-8- 20176. Nguyễn Xuân Quang. Ngày Văn Hóa do Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam […]