Category Nói Dốc Kinh (Thữ Chu Nghĩa)

NÓI DỐC KINH (Thơ Chữ Nghĩa)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NHỮNG VẦN THƠ CHỮ NGHĨA Những vần thơ CHỮ NGHĨA này cho thấy Tiếng Việt (thật là) Huyền Diệu. Bài thơ này viết với từ Việt Anh tương đồng. Một tài liệu mật gồm những cuốn băng dài hơn 150 giờ ghi âm liên […]