Category Oman Một Xứ Hồi Khác Hồi

OMAN, MỘT XỨ HỒI KHÁC HỒI, MƯƠI ĐIỀU…

OMAN, MỘT XỨ HỒI KHÁC HỒI, MƯƠI ĐIỀU… Nguyễn Xuân Quang Tầu qua Eo Biển Nước Mắt Bab el Mandeb vào Vịnh Aden, ra Biển Ả Rập đi lên phía Vịnh Ba Tư để đến Oman. Hải trình tới Oman.  1. Oman là Nước Hồi Đặc Biệt. Oman là một xứ Hồi giáo nhưng khác […]