Category Hinh T.B. Thang 5

HÌNH T.B. THÁNG 5, 2010: bRAZIL, THIÊN ĐƯỜNG MÔNG ĐƯA HÁNG ĐẨY.

. THÁNG NĂM 2010: Brazil, Thiên Đường Mông Đưa Háng Đẩy (Samba tic). Một nữ vũ nhân Samba du khách ở Rio de Janeiro, Brazil. (xem bài viết Brazil, Thiên Đường Mông Đưa Háng Đẩy sẽ đăng vào tuần tới 14-5-2010).