Category Chữ Nòng Nọc Từ Nọc Ba Nọc Que 2.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE (2): Ý NGHĨA TỪ BA NỌC QUE TRONG VŨ TRỤ TẠO SINH, DỊCH HỌC.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHƯƠNG III CHỮ NỌC (Phần 4) D. TỪ NỌC BA NỌC QUE III. (b) Ý NGHĨA TỪ NỌC BA NỌC QUE TRONG VŨ TRỤ TẠO SINH, DỊCH HỌC. Bây giờ ta lướt qua qui trình vũ trụ tạo sinh […]