Category Kangaroo Ký 2

KANGAROO KÝ 2

                 (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). Kangaroo Ký                                       (tiếp theo) (KỲ 2)                               Nguyễn Xuân Quang Gần trưa ngày thứ năm 23 tháng 12, chúng tôi đến Sydney. Vượt qua đường ranh thời gian quốc tế, mất một ngày. Phi cơ […]