Category 39 Hình TB Tháng 7-2012 Lụật Hải Hồ

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 7-2012: LUẬT HẢI HỒ: NGỒI GÁC HAI CHÂN LÊN BÀN.

  HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG BẨY-2012.  LUẬT HẢI HỒ: NGỒI GÁC HAI CHÂN LÊN BÀN!  Nguyễn Xuân Quang  Trước đây viễn du, đi chu du khắp thiên hạ thường phải dựa vào đường sông biển. Vì thế mới có từ mộng hải hồ hay có máu giang hồ. Sự quan trọng của việc di chuyển […]