Category San Francisco

SAN FRANCISCO (Thơ Nguyễn Xuân Quang, Nhạc Võ Tá Hân).

SAN FRANCICO  thơ Nguyễn Xuân Quang và Nhạc Võ Tá Hân Xem minh họa bằng hình San Francisco ở  Hình Tiêu Biểu Tháng 8 2012 (Categories Hình Ảnh). Thành San Francisco, Thủy mạc, phố sương mờ, Xe Cable(Cây-Bôn)thở dốc. Ta dìu nhau vào thơ.    Cầu Kim Môn trong mờ, Treo lưng trời lửng lơ. Gió lay […]