Category Trống Đồng: Trống Cóc/Ếch 5

GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG CÓC/ẾCH (5).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG ĐỒNG CÓC/ẾCH. (phần 5) Nguyễn Xuân Quang MỘT VÀI TRỐNG CÓC SẤM KHÁC. Xin sơ lược giải đọc thêm vài trống cùng nhóm với trống cóc sấm mưa Hữu Chung khác để hiểu thấu đáo hơn. Bởi vì các […]