Category 85. Hình T.B. Tháng 5-2016 Ấn Độ Vũ Khathakali.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 5-2016, ẤN ĐỘ: KOCHI, VŨ ĐIỆU KHATHAKALI.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 5-2016. ẤN ĐỘ: KOCHI, VŨ ĐIỆU KHATHAKALI. Xem ẤN ĐỘ: KOCHI, VŨ ĐIỆU KHATHAKALI ở Categories Du Lịch số 85.