Category Trống ĐS Mang Sắc Thái Nam Dương (1)

TRỐNG ĐÔNG SƠN MANG SẮC THÁI NAM DƯƠNG (1).

  (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài)..          TRỐNG ĐÔNG SƠN MANG SẮC THÁI NAM DƯƠNG. (phần 1) Nguyễn Xuân Quang Tổng quát trống đồng nòng nọc, âm dương Nam Dương có hai loại. Một loại trống của đại tộc Đông Sơn nhưng có hình dạng đặc […]