Category Trống ĐS Mang Sắc Thái Nam Dương (1)

TRỐNG ĐÔNG SƠN MANG SẮC THÁI NAM DƯƠNG (1).

  (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). Phải tuân thủ luật tác quyền.  Nhuận sắc lại 25-6-2020.         TRỐNG ĐÔNG SƠN MANG SẮC THÁI NAM DƯƠNG. (phần 1) Nguyễn Xuân Quang Tổng quát trống đồng nòng nọc, âm dương Nam Dương có hai loại. Một loại trống của […]