Category Kể Truyện Ông Huyện Về Quê

KỂ CHUYỆN ÔNG HUYỆN VỀ QUÊ

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). KỂ CHUYỆN ÔNG HUYỆN VỀ QUÊ Nguyễn Xuân Quang  Một chứng bệnh rất kỳ lạ, rất khó tin nhưng mà có thật. Bệnh này được ghi lại qua câu đồng dao mà các trẻ em thường hát là: Kể chuyện ông huyện về quê, […]