Category Trống Đồng: Đồ Đồng Điền và Đông Sơn 2

SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA ĐỒ ĐỒNG ĐIỀN VÀ ĐÔNG SƠN (2 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). .Phải tuân thủ luật tác quyền. Nhuận sắc lại 22-6-2020. SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA NGHỆ THUẬT ĐỒNG CỔ VƯƠNG QUỐC ĐIỀN VÂN NAM VÀ ĐÔNG SƠN. (phần 2 và hết). Nguyễn Xuân Quang. -Ảnh Hưởng Văn hóa Du Mục. Vân Nam là giao điểm […]