Category Bộ Sử Đồng Việt Tộc (phần 1).

TRỐNG ĐỒNG ĐỒNG SƠN, BỘ SỬ ĐỒNG BẰNG HÌNH CỦA ĐẠI TỘC VIỆT (phần 1).

TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN, BỘ SỬ ĐỒNG BẰNG HÌNH CỦA ĐẠI TỘC VIỆT. Nguyễn Xuân Quang (phần 1). (Bài nói chuyện ngày 19-4-2015 tại Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam và Hội Quán Lạc Hồng, Quận Cam, Little Saigon, Nam Cali.,USA). Kính thưa quí ví, (bỏ phần đón chào thính giả). ……. […]