Category Âu Cơ: Nhận Diện Danh Tính và Bản Thể Mẹ Tổ Âu Cơ (2)

NHẬN DIỆN DANH TÍNH và BẢN THỂ MẸ TỔ ÂU CƠ (2).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). NHẬN DIỆN DANH TÍNH và BẢN THỂ MẸ TỔ ÂU CƠ. (phần 2) Nguyễn Xuân Quang Ở trên ta đã thấy theo di truyền học, Mẹ Tổ Âu Cơ là cháu Đế Nghi ứng với Đế Minh đội lốt thần mặt trời Viêm Đế có […]