Category Ngài Là Ai?

VIỆT DỊCH: PHỤC HY, NGÀI LÀ AI?

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). VIỆT DỊCH PHỤC HY, NGÀI LÀ AI? Nguyễn Xuân Quang TỔNG QUÁT. Theo cổ sử Trung Hoa, Phục Hy (伏羲 hay 宓羲) còn được gọi là Bào Hy (庖羲), Bao Hy (包羲), Thái Hạo (The Great Bright One). Theo giáo sư Kim Định, Phục […]