Category Học Anh Ngữ Bằng Việt Ngữ 8: Qua Từ Ghép

HỌC ANH NGỮ BẰNG TIẾNG VIỆT QUA TỪ GHÉP.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào tựa bài để mở file).    HỌC ANH NGỮ BẰNG TIẾNG VIỆT VÀ NGƯỢC LẠI.   HỌC ANH NGỮ BẰNG TIẾNG VIỆT QUA TỪ GHÉP. Nguyễn Xuân Quang.   Ghi Chú:   -Dấu bằng (=) có nghĩa là liên hệ với, tương đương, gần cận nhau, giống nhau. -Chữ […]