Category 114. Hình T.B. Tháng 0 2-2019 Ý Nghĩa Tranh Lợn Tết.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 2-2019: Ý NGHĨA TRANH DÂN GIAN LỢN TẾT VIỆT NAM.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 2-2019. Ý NGHĨA TRANH DÂN GIAN LỢN TẾT VIỆT NAM. (Xem bài viết cùng đề tựa ở Categories Truyền Thuyết và Cổ Sử Việt).