Category 21.Hình T.B. Tháng 12-2010 Đồng Cổ Nam Trung Hoa

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 12: NGHỆ THUẬT ĐỒNG CỔ Ở VÂN NAM, TRUNG QUỐC.

.THÁNG MƯỜI HAI 2010 NGHỆ THUẬT ĐỒNG CỔ Ở VÂN NAM, TRUNG QUỐC. Vật đựng vỏ sò có tượng hình bò, hổ và thần mặt trời của tộc Điền, Vân Nam, Viện Bảo Tàng Tỉnh Vân Nam (ảnh của tác giả). Bàn Thờ bằng đồng hình tượng bò và hổ của tộc Điền, Viện Bảo […]