Category Chữ Nòng Nọc và Da Vinci Code

THE DA VINCI CODE và CHỮ NN

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). DA VINCI CODE VÀ CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE TRÊN TRỐNG ĐỒNG ÂM DƯƠNG  ĐÔNG SƠN.                         Nguyễn Xuân Quang The Da Vinci Code của Dan Brown nói về những mật mã của Leonard da Vinci. Điểm mấu chốt chính yếu của toàn quyển […]