Category Đất Thượng Đế 1

MAROCCO, VÙNG ĐẤT CỦA THƯỢNG ĐẾ (1).

*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). MAROC (MAROCCO), VÙNG ĐẤT CỦA THƯỢNG ĐẾ. (phần 1). Nguyễn Xuân Quang Bản đồ Marốc và Tây Sa mạc Sahara (nguồn internet). Tên Ả Rập đầy đủ là Al-Mamlaka al-Maghribiya dịch nghĩa là “Vương quốc phía Tây». Tên Trung cổ thường gọi Maroc là Al-Maghrib al Aqşá (“Cực Viễn […]