Category 65. Hình T.B. Tháng 9, 2014: Tính Nõ Nường Tháp Champa.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 9, 2014: TÍNH NÕ NƯỜNG CỦA HÌNH DẠNG THÁP CHAMPA VIỆT NAM.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 9, 2014:TÍNH NÕ NƯỜNG CỦA HÌNH DẠNG THÁP CHAMPA VIỆT NAM. Nguyễn Xuân Quang Champa bị ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ, theo Ấn giáo. Ấn độ giáo ở Champa chủ yếu là Shiva giáo, là đạo thờ thần Shiva. […]