Category Trống Văn Lang Miếu Môn 1

TRỐNG VĂN LANG MIẾU MÔN I (phần 1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỒNG ĐỒNG VĂN LANG CỦA NHÁNH LẠC VIỆT, TRỐNG MIẾU MÔN I  (phần 1) Nguyễn Xuân Quang Trống đồng nòng nọc, âm dương là bộ sử đồng của Đại Tộc Việt. Ta đã biết trống đồng là trống biểu của ngành nọc, trống (đực) […]