Category Dịch Đồng ĐS

VIỆT DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (5): DỊCH ĐỒNG CỔ LOA I.

VIỆT DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (5) DỊCH ĐỒNG CỔ LOA I NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG NHÁNH NỌC ÂM THÁI DƯƠNG. Nguyễn Xuân Quang Xin nhắc lại, các vành ngoài biên trống cho biết trống thuộc loại nào, diễn tả trọn vẹn giáo thuyết hay một giai đoạn nào của thuyết Vũ Trụ Tạo […]