Category Trống Giao Việt Hòa Bình 1

TRỐNG ĐỒNG GIAO VIỆT HÒA BÌNH (1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NHÁNH TRỐNG MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG NÒNG KHÔN THẦN NÔNG. TRỒNG ĐỒNG GIAO VIỆT HÒA BÌNH. (phần 1)  Nguyễn Xuân Quang  Trống đồng nòng nọc, âm dương là bộ sử đống của Đại Tộc Việt. Ta đã biết trống đồng là trống biểu của […]