Category Sắc Mầu Cấu Vồng Peru (2)

SẮC MẦU CẦU VỒNG PERU (phần 2 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). SẮC MẦU CẦU VỒNG PERU (phần 2 và hết). Nguyễn Xuân Quang .Ca vũ dân tộc. Vũ dân tộc 1 (ảnh của tác giả).   Vũ dân tộc 2 (ảnh của tác giả). Nơi nổi tiếng nhất của các điệu nhẩy múa dân tộc […]