Category Tết Mậu Thân (Thơ)

TẾT MẬU THÂN

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   Bài thơ này tôi làm vào dịp Tết Mậu Thân đăng trên tờ báo lớp Y Khoa khóa 1969. Ông Nguyễn Đức Quỳnh đọc được, có nhắn người bạn tỏ ý muốn gặp tôi. Về sau khi ông được Giáo sư Trần Ngọc […]