Category Ấn Độ: Bắc Ấn Độ 2 (Delhi 2)

ẤN ĐỘ: BẮC ẤN ĐỘ 2 (DELHI 2)

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). BẮC ẤN ĐỘ (phần 2) Nguyễn Xuân Quang .Delhi thứ ba. Năm 1320, Ghiyasuddin Tughlag tự xưng là tiểu vương. Ông cho xây thành quách để ngăn chặn lại sự càn quét của Mông Cổ ở Tughlaqabad, 8 cây số về phía đông Qutab, […]