Category Ấn Độ: Vòng Đai Duyên Hải 1.

ẤN ĐỘ: VÒNG ĐAI DUYÊN HẢI (Phần 1).

ẤN ĐỘ: VÒNG ĐAI DUYÊN HẢI. Nguyễn Xuân Quang. (Phần 1). TỔNG QUÁT. Lời tác giả. 1. Để hiểu rõ thêm, xin đọc các bài viết trước về Ấn Độ, loạt bài này chỉ nhắc lại sơ qua những gì đã viết ở các bài trước. 2. Bài này viết tổng quát về chuyến đi, […]