Category Đất Mặt Trời Nửa Đêm (1).

MƯƠI ĐIỀU VỀ ALASKA, ĐẤT MẶT TRỜI NỬA ĐÊM (phần 1).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).  MƯƠI ĐIỀU VỀ ALASKA, ĐẤT MẶT TRỜI NỬA ĐÊM. (phần 1). Nguyễn Xuân Quang Trở lại thăm Alaska lần này chúng tôi khởi đầu đi bằng tầu tuần dương (oceanic cruise) du lịch rồi đi thêm sâu vào nội địa bằng đường bộ và […]