Category Giải Mã Tảng Bùa ở Đền Hùng, Vĩnh Phúc.

GIẢI MÃ TẢNG BÙA Ở ĐỀN HÙNG, PHÚ THỌ.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE CHƯƠNG V BÀI ĐỌC THÊM GIẢI MÃ TẢNG ĐÁ BÙA Ở ĐỀN HÙNG, PHÚ THỌ, VIỆT NAM. (Phần 1) Nguyễn Xuân Quang Lời Tác Giả Thành thật cám ơn anh Đỗ Ngọc Thành, nhà khảo cứu chữ Nôm Bách Việt và Sư Minh Nghị đã đóng góp vào phần giải đọc […]