Category Lào: Bật Mí Cánh Đ Chum 1

VÉN MÀN BÍ MẬT CÁNH ĐỒNG CHUM, LÀO (phần 1).

 (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). VÉN MÀN BÍ MẬT CÁNH ĐỒNG CHUM, LÀO. (phần 1) Nguyễn Xuân Quang Cánh đồng Chum (tiếng Lào: Thồng Háy Hín), một kỳ quan khảo cổ học về cự thạch (megaliths) của Lào tọa lạc ở cao nguyên Xiêng Khoang (Xiêng Khoảng). Cao nguyên […]