Category 80. Hình T.B. Tháng 12-2015 Du Hành Lạc Đà Phố Petra.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 12, 2015 DU HÀNH LẠC ĐÀ QUA PHỐ PETRA, JORDAN.

(*nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).  HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 12, 2015. DU HÀNH LẠC ĐÀ QUA PHỐ PETRA, JORDAN. Nguyễn Xuân Quang   Chúng tôi đi bộ từ Khu Trung Tâm Du Khác tới Cung Điện Kho Tàng (Al-Khazneh) dài hơn một cây số cốt ý để quan sát các […]