Category Nhào! (Thơ Chữ Nghĩa)

…NHÀO! (Thơ Chữ Nghĩa).

Thơ Chữ Nghĩa. …NHÀO! Nguyễn Xuân Quang   Tiền, tài , học thức, được là bao, Giá áo, túi cơm, những hỗn hào, Gặp mây, bắng nhắng con rồng lộn…                                                       nhào!