Category Trống Biểu Của Hùng Vương (2)

TRỐNG ĐỒNG LÀ TRỐNG BIỂU CỦA HÙNG VƯƠNG (2)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   TRỐNG ĐỒNG LÀ TRỐNG BIỂU CỦA HÙNG VƯƠNG (Phần 2 và hết).   Nguyễn Xuân Quang   (Bài Nói Chuyện tại Buổi Họp Mặt Văn Hóa Phong Châu Mở Hội Tiên Rồng tại San José, Bắc Cali, Hoa Kỳ Ngày 12 Tháng 9, […]