Category 9. Hình T.B. Tháng 12-09 Nữ Thần Chiến Thắng Nike Hy Lạp

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG MƯỜI HAI 2009

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   HÌNH THÁNG MƯỜI HAI 2009     NỮ THẦN CHIẾN THẮNG NIKE, HY LẠP.   Hiền thê của chủ blog đứng trước hình Nữ Thần Chiến Thắng Hy Lạp Nike. (Hình chụp tháng 10, 2009 tại phế tích Công Trường Domitian, ở Ephesus, […]