Category Dịch Đồng ĐS 1 Tính và Dịch Trên TĐ ĐS.

VIỆT DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (1): TÍNH DỊCH VÀ DỊCH TRÊN TRỐNG ĐỒNG CỦA ĐẠI TỘC ĐÔNG SƠN.

VIỆT DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (1) TÍNH DỊCH VÀ DỊCH TRÊN TRỐNG ĐỒNG CỦA ĐẠI TỘC ĐÔNG SƠN. Nguyễn Xuân Quang Qua bộ sách Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc Âm Dương Đông Nam Á (hai quyển đầu đã in, hai quyển sau một phần đã đăng trên blog bacsinguyenxuanquang.wordpress.com), tôi đã chứng minh trống […]