Author Archives: Quang Nguyen

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 02-2020: XUÂN CHUỘT CANH TÝ 2020 TẠI DISNEYLAND.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI. XIN CẦU CHÚC ĐỘC GIẢ VÀ THÂN HỮU MỘT NĂM CANH TÝ 2020 AN VUI. CHÚC MỪNG NĂM MỚI CANH TÝ 2020 TỪ ANAHEIM, NAM CALI. NGUYỄN XUÂN QUANG. HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 02-2020. XUÂN CHUỘT CANH TÝ 2020 TẠI DISNEYLAND, ANAHEIM, NAM CALI. Bác Chuột Nhắt Micky (gọi bằng bác […]

USA: ĐẢO ‘TRINH NỮ’ VIRGIN HOA KỲ MƯƠI ĐIỀU…

.Nếu cần bấm hai lần để mở bài. .Phải tuân thủ luật tác quyền. USA: ĐẢO ‘TRINH NỮ’ VIRGIN HOA KỲ MƯƠI ĐIỀU… Nguyễn Xuân Quang. Marriott Vacation Club. Đảo St Thomas của USVI.  Tổng Quát. Xin nhắc lại vài điểm tổng quát đã viết trong bài USVI Mươi Bãi Biển Hàng Đầu để bài […]

ĐẢO ‘TRINH NỮ’ VIRGIN HOA KỲ MƯƠI BÃI BIỂN HÀNG ĐẦU…

ĐẢO ‘TRINH NỮ’ VIRGIN HOA KỲ MƯƠI BÃI BIỂN HÀNG ĐẦU… Nguyễn Xuân Quang. Marriott Vacation Club. Đảo St Thomas của USVI. LTG. Xem chi tiết về US VIRGIN ISLANDS (USVI) trong các bài viết: USVI Mươi Điều, Sự Tương Đồng Giữa Văn Hóa Taino Caribe và Lạc Việt Hải Đảo trong các số tới. […]

US PUERTO RICO: NHỮNG HẠT KIM CƯƠNG BIỂN.

.Nếu cần bấm hai lân để mở bài. Phải tuân thủ luật tác quyền. LTG Đăng lại, để cho bài đúng vào vị trí nhóm USA. US PUERTO RICO: NHỮNG HẠT KIM CƯƠNG BIỂN                         Nguyễn Xuân Quang Chúng tôi đã từng viếng thăm nhiều đảo ở vùng biển Caribbean như Bahamas, Jamaica, Republic Dominica, […]

NGUỒN GỐC TỪ XMAS.

NGUỒN GỐC TỪ XMAS. Nguyễn Xuân Quang. Mùa Xmas năm nay có tác giả viết cho rằng có người nói Xmas có nghĩa mang tính tiêu cực: X là Gạch Bỏ Đi. Xmas là ‘“gạch chéo” (X) chữ Christ, tức bỏ đi. Bây giờ “Christmas” thành “Xmas”, biểu lộ sự tẩy chay tên của Chúa […]

CANADA 2: LÃNG DU THEO LÁ THU, PRINCE EDWARD ISLAND (PEI), CHARLOTTETOWN.

.*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. CANADA 2: LÃNG DU THEO LÁ THU. ĐẢO HOÀNG TỬ EDWARD (PRINCE EDWARD ISLAND, PEI). THỦ ĐÔ CHARLOTTETOWN. Nguyễn Xuân Quang. Ngôi Nhà Đầu Hồi Xanh, Cavendish, PEI. Tổng Quát. Đảo Hoàng Tử Edward là một tỉnh […]

CANADA (1): QUÉBEC, LÃNG DU THEO LÁ THU.

.*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. LÃNG DU THEO LÁ THU. Nguyễn Xuân Quang. Tôi Yêu Lá Thu (ảnh của Amy Nguyễn chụp tại cửa Bảo Tàng Viện và Nhà của nhà văn Mark Twain ở Hartford, Connecticut, Hoa Kỳ).  A. VÙNG BIỂN […]