Author Archives: Quang Nguyen

MÔNG CỔ: MƯƠI HÌNH ẢNH.

*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. MÔNG CỔ: MƯƠI HÌNH ẢNH. Nguyễn Xuân Quang. -Mông Cổ: Xứ thảo nguyên (grassy steppe) bạt ngàn gió hú, xứ của hồ tuyết băng buốt giá cận Tây Bá Lợi Á, xứ của sa mạc bão cát, […]

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 9-2019: MÔNG CỔ: MƯƠI HÌNH ẢNH.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 9-2019. MÔNG CỔ: MƯƠI HÌNH ẢNH. Xem bài viết cùng đề tựa ở Categorie Du Lịch.

NHỮNG HÌNH DẠNG KHÁC NHAU CỦA NƯỜNG NÕ TRONG CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE (Phần 2) NƯỜNG NỌC QUE ÂM.

.*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHƯƠNG V. BÀI ĐỌC THÊM. (Phần 2) NHỮNG HÌNH DẠNG KHÁC NHAU CỦA NƯỜNG NÕ TRONG CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. NƯỜNG NỌC QUE ÂM. Nguyễn Xuân Quang. II. BỘ PHẬN SINH […]

NHỮNG HÌNH DẠNG KHÁC NHAU CỦA NƯỜNG NÕ TRONG CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE (Phần 1).

.*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright.   CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHƯƠNG V. BÀI ĐỌC THÊM. NHỮNG HÌNH DẠNG KHÁC NHAU CỦA NƯỜNG NÕ TRONG CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. (Phần 1) Nguyễn Xuân Quang. Như đã biết chữ nòng nọc vòng […]

HìÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 8-20019: LINGA LINGODHAVA KHAI SINH RA SHIVA.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG  8-2019. LINGA LINGODHAVA KHAI SINH RA SHIVA. Linga này diễn tả sự ra đời của Shiva.  Linga có yoni đang mở ra có hình quả trám hay hình hạt hạnh nhân cho thấy Shiva ra đời. Linga Lingodhava hai bên có Brahma (trái) và Vishnu (phải) ở Đền Airavatesvara, tỉnh Darasuram, […]

NGUỒN GỐC CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE.

 Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHƯƠNG I BÀI ĐỌC THÊM NGUỒN GỐC CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. Nguyễn Xuân Quang. Trong bài Khái Quát về Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que ta đã biết sơ qua là Chữ […]

CON RÙA BA BA

*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài.  .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE CHƯƠNG VII CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE VÀ CHỮ SỐ. BÀI ĐỌC THÊM CON RÙA BA BA Nguyễn Xuân Quang. Chúng ta có một loại rùa nước ngọt gọi là ba ba […]