Author Archives: Quang Nguyen

LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (4): LỊCH MAYA TRÊN TRỐNG NGỌC LŨ I (Phần a).

LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN. (4) LỊCH MAYA TRÊN TRỐNG NGỌC LŨ I. (Phần a). Nguyễn Xuân Quang. Qua bài viết Sự Tương Đồng Giữa Maya và Cổ Việt và nhiều bài viết khác, ta đã biết có một sự tương đồng, liên hệ mật thiết gần như ruột thịt giữa Maya và Cổ Việt. Chỉ […]

LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (3): LỊCH SAO ĐỎ VENUS NGỌC LŨ I.

*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN. (3) LỊCH SAO ĐỎ VENUS NGỌC LŨ I. Nguyễn Xuân Quang. 3. LỊCH SAO ĐỎ KIM TINH (SAO KIM, VENUS). Sao Venus là một hành tinh giống quả đất đôi khi được coi […]

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 5-2019: CUBA, QUÊ HƯƠNG THỨ HAI CỦA TÁC GIẢ “NGƯ ÔNG VÀ BIỂN CẢ”.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 5-2019. CUBA: QUÊ HƯƠNG THỨ HAI CỦA TÁC GIẢ “NGƯ ÔNG VÀ BIỂN CẢ” (Xem bài viết cùng tựa đề ở Categories Du Lịch).

CUBA: QUÊ HƯƠNG THỨ HAI CỦA TÁC GIẢ “NGƯ ÔNG VÀ BIỂN CẢ”.

.*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. CUBA: QUÊ HƯƠNG THỨ HAI CỦA TÁC GIẢ “NGƯ ÔNG VÀ BIỂN CẢ”. Nguyễn Xuân Quang. Tác giả ngồi ở cầu tầu bến cá Ngư Ông và Biển Cả tại làng chài Cojima, Cuba. Ernest Hemingway, nhà […]

LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (2): LỊCH ÂM NGỌC LŨ I.

*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright.   LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN. (2) LỊCH ÂM NGỌC LŨ I. Nguyễn Xuân Quang. Trước hết xin nói ngay là lịch âm (yin calendar) khác với âm lịch (lunar calendar). Lịch âm là lịch mang âm tính […]

LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (1): LỊCH ĐỒNG NGỌC LŨ I.

*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN. (THE ĐÔNG SƠN BRONZE CALENDARS) (1) LỊCH ĐỒNG NGỌC LŨ I, LỊCH NGÀNH MẶT TRỜI DƯƠNG THÁI DƯƠNG.  (NGỌC LŨ I BRONZE CALENDARS, CALENDARS OF THE YANG T’AI YANG SUN BRANCH) (Nguyễn Xuân […]

PHẾ TÍCH CHACCHOBEN Ở COSTA MAYA, MEXICO.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. PHẾ TÍCH CHACCHOBEN Ở COSTA MAYA, MEXICO. Nguyễn Xuân Quang. Trong chuyến đi du lịch Cuba vừa qua chúng tôi có ghé hải cảng Costa Maya của Mexico. Tác giả và Múa Tế Người Bay tại Costa […]