Author Archives: Quang Nguyen

ARIZONA: SEDONA, ĐẤT THẦN KỲ.

ARIZONA: SEDONA, ĐẤT THẦN KỲ. Nguyễn Xuân Quang. Sedona, là một tỉnh nhỏ ở Arizona, nằm dựa lưng vào dẫy núi Đá Đỏ (Red Rock) có con lạch Cây Sồi (Oak Creek) chẩy qua. Cũng giống như những tỉnh lẻ khác nằm cạnh những Công Viên Quốc Gia Đá Đỏ ở Arizona, Colorado, New Mexico, […]

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 01-2018: SEDONA, AZ, ĐẤT THẦN KỲ.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 01-2018 :ARIZONA: SEDONA, ĐẤT THẦN KỲ .  (xem ở Categories Du Lịch số 102).

“CẢI TIẾN CHỮ QUỐC NGỮ”.

“CẢI TIẾN CHỮ QUỐC NGỮ”. Nguyễn Xuân Quang. Tôi chỉ xin chú trọng góp ý bàn về cách thức cải tiến chữ Quốc ngữ của tác giả Bùi Hiền. Chữ Quốc ngữ nằm trong hệ thống mẫu tự ABC Latin nhưng rất đặc biệt ‘không giống ai’ vì mang tính đặc thù, sắc thái Việt. […]

PAPUA NEW GUINEA, ĐẤT CỦA KẺ SĂN ĐẦU NGƯỜI.

QUẦN ĐẢO ĐEN MELANESIA. PAPUA NEW GUINEA: ĐẤT CỦA KẺ SĂN ĐẦU NGƯỜI. Nguyễn Xuân Quang Tác giả đổ bộ lên vùng Quần Đảo Đen. Tổng Quát. Vùng đảo rộng lớn ở nam Thái Bình Dương gồm ba nhóm quần đảo có nền văn hóa khác nhau là Đảo Đen hay Hắc Đảo (Melanesia), Tiểu […]

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 12-2017. PAPUA NEW GUINEA, ĐẤT CỦA KẺ SĂN ĐẦU NGƯỜI

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 12-2017. PAPUA NEW GUINEA, ĐẤT CỦA KẺ SĂN ĐẦU NGƯỜI (xem QUẦN ĐẢO ĐEN: PAPUA NEW GUINEA, ĐẤT CỦA KẺ SĂN ĐẦU NGƯỜI  Ở CATEGORIES DU LỊCH).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN QUE VÀ CHỮ VIẾT LOÀI NGƯỜI (Phần 2).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHỮ NÒNG NỌC VÀ CHỮ VIẾT LOÀI NGƯỜI. (Phần 2). Nguyễn Xuân Quang. B. HÌNH TỰ AI CẬP VÀ CÁC HÌNH TỰ KHÁC LIÊN HỆ VỚI CHỮ VIẾT NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. I. HÌNH, DẤU, BIỂU TƯỢNG AI CẬP VÀ CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. Ai Cập cổ theo vũ […]

CÔNG VIÊN QUỐC GIA MESA VERDE, COLORADO.

  CÔNG VIÊN QUỐC GIA MESA VERDE, COLORADO. Nguyễn Xuân Quang. 1. Tổng Quát. Công Viên Quốc Gia Mesa Verde ở phía tây nam tiểu bang Colorado gần vùng Bốn Góc (Four Corners) do bốn tiểu bang (Arizona, Utah, Colorado, New Mexico) tạo thành. Công viên ở độ cao 2.600 mét so với mực nước […]