Category USA Mươi Điều Về Alaska Đất Mặt Trời Nửa Đêm (5).

MƯƠI ĐIỀU VỀ ALASKA, ĐẤT MẶT TRỜI NỬA ĐÊM (phần 5)

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).   MƯƠI ĐIỀU VỀ ALASKA, ĐẤT MẶT TRỜI NỬA ĐÊM. (phần 5) Nguyễn Xuân Quang -Vịnh Băng Hà Sáng hôm sau tầu vào Vịnh Băng Hà ở Công Viên Quốc Gia Băng Hà và Bảo Tồn nằm về phía tây Juneau, nơi đây có […]