Category Alaska Trắng

ALASKA TRẮNG (Thơ).

ALASKA TRẮNG. Thơ Nguyễn Xuân Quang Ngồi đối diện băng hà Taku, Juneau, Alaska, làm thơ. (xem hình minh họa ở bài Hình Tiêu Biểu Tháng 6-2015 ở Categories Hình Ảnh số 74). * Yêu em trắng dải băng hà, Trắng từ thiên cổ, trắng già muôn năm. Yêu em trăng ngọ (1) rất rằm, […]