Category Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que 6: Dấu Nọc Mũi Mác

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE (6): DẤU NỌC MŨI MÁC

(*Nếu cần click hai lần để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE (tiếp theo) (kỳ 6) Ngữ Pháp (Grammar) Của Chữ Viết Nòng Nọc Vòng Tròn-Que. Dấu Chữ Viết Nòng Nọc Vòng Tròn-Que: Dấu Nọc Mũi Mác. Nguyễn Xuân Quang -Dấu nọc mũi mác (mũi tên, mũi dao, mũi dùi, răng cưa, răng sói). […]