Category 36 Hình T.B. Tháng 4-2012 Con Đường Cầu Của Người Khổng Lồ Ái Nhĩ Lan

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG TƯ 2012: CON ĐƯỜNG CẦU CỦA NGƯỜI KHỔNG LỒ Ở ÁI NHĨ LAN.

  HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG TƯ- 2012. CON ĐƯỜNG CẦU CỦA NGƯỜI KHỔNG LỒ (GIANT’S CAUSEWAY) Ở BẮC ÁI NHĨ LAN.  Nguyễn Xuân Quang  Một trong những nơi được du khách viếng thăm nhiều nhất ở Bắc Ái Nhĩ Lan (Northern Ireland) là con Đường Cầu Của Người Khổng Lồ. Phần đầu Con Đường Cầu Của […]