Category 81. Hình T.B. Tháng 01-2016 Auld Lang Syne Robert Burns

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 01, 2016: AULD LANG SYNE và ROBERT BURNS.

(*nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 01, 2016. AULD LANG SYNE và ROBERT BURNS. Nguyễn Xuân Quang  “Auld Lang Syne“. Ở Hoa Kỳ, dân chúng vào nửa đêm Giao thừa dương lịch thường tham dự hay theo dõi countdown (đếm ngược xuống số 0) ở Quảng […]