Category Vài Dòng Tiểu Sử Tác Giả

VÀI DÒNG TIỂU SỬ VỀ CHỦ BLOG

  -Những tác phẩm mới xuất bản thêm sau 1990: .Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt (Y Học Thường Thức xuất bản, 1999). . Ca Dao Tục Ngữ, Tinh Hoa Dân Việt, (YHTT xuất bản 2002). .Tiếng Việt Huyền Diệu (Hừng Việt xuất bản, 2004). .Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc (sách và […]