Category 30 Hình T.B tháng 10-2011 Trống Sông Đà Guimet Paris

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 10-2011: TRỐNG ĐỒNG SÔNG ĐÀ TAI BTV GUIMET, PARIS.

    HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG CHÍN- 2011.  Đi nghỉ hè.  HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG MƯỜI- 2011.  TRỐNG SỐNG ĐÀ TẠI BẢO TÀNG VIỆN GUIMET, PARIS, PHÁP. Bảo Tàng Viện Guimet, Paris, Pháp trưng bầy các cổ vật Á châu trong đó có Việt Nam. Trong các vật đồng cổ Đông Sơn có chiếc trống […]