Category Việt Dịch (8): Hà Đồ Chi Chi Chành Chành.

VIỆT DỊCH (8): HÀ ĐỒ CHI CHI CHÀNH CHÀNH.

VIỆT DỊCH (8) HÀ ĐỒ CHI CHI CHÀNH CHÀNH. (Phần 3) Nguyễn Xuân Quang Như đã nói ở trên, ta thấy thấp thoáng hình bóng con long mã, con ngựa-rồng biết bay sống dưới nước như con rồng. Tại sao con ngựa lại chết trương? Ngựa sống trên bờ ít khi chết dưới nước. Con […]