Category Mông Cổ: Mươi Điều (1).

MÔNG CỔ: MƯƠI ĐIỀU… (Phần 1).

.*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. MÔNG CỔ MƯƠI ĐIỀU… (Phần 1) Nguyễn Xuân Quang. DNA của tác giả có 63% của người Đông Bắc Á (trong đó có Mông Cổ). Mông Cổ là một cái tên mà ta thường đã nghe nói […]