Category Học Anh Ngữ Bằng Việt Ngữ 6: Qua Từ Láy (1)

HỌC ANH NGỮ BẰNG TỪ LÁY VIỆT NGỮ (1)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   HỌC ANH NGỮ BẰNG TIẾNG VIỆT VÀ NGƯỢC LẠI. HỌC ANH NGỮ BẰNG TỪ LÁY TRONG VIỆT NGỮ. (phần 1). Nguyễn Xuân Quang     Chi Chú: -Dấu bằng (=) có nghĩa là liên hệ với, tương đương, gần cận nhau, giống nhau. […]