Category Amazon: Thám Du 2.

THÁM DU AMAZON (2 và hết).

  *Nếu bài chưa mở, xin bầm hai lần vào tựa bài.                  THÁM DU AMAZON. (Phần 2 và hết)  Nguyễn Xuân Quang  .Ăn Trưa Trong Rừng Buổi trưa chúng tôi đi về khu Bảo Tồn Hoang Dã  Quốc Gia Pacaya Samiria, Amazon để tắm hồ và ăn […]